суббота, 19 марта 2016 г.
За участі партнера мерітократів В.В.Комова, разом з колегами підготували офіційну позицію щодо реформи самоврядування

ПОЗИЦІЯ МПУ щодо реформи місцевого самоврядування

Мерітократична партія України звертає увагу на те, що Урядова Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року, є імітацією реформи.

В період реформ і корінних змін у суспільстві прийшла пора визнати, що не існує реальнихтериторіальних громад, як організованих колективів, суб’єктів місцевого самоврядування, які мають повноваження передбачені ст. 143 Конституції України. Є поняття «територіальна громада», за допомогою якого і відбуваються маніпуляції з так званою реформою місцевого самоврядування і об’єднанням територіальних громад.

Під назвою «децентралізація» відбувається централізація – об’єднання так званих «територіальних громад», яких не існує. Для чого відбувається об’єднання неіснуючих громад? Для концентрації ресурсів, які сьогодні поки що нікому не належать. Але завтра все, що є цінного, буде приватизовано.

«Реформа» не дає можливості здійснювати місцеве самоврядування БЕЗПОСЕРЕДЬНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ, що передбачено ст. ст. 140 Конституції України. Недостатній рівень участі громадян України в прийнятті управлінських рішень потребує заходів щодо створення структурованої територіальної громади, яка має можливість виконувати обов’язки суб’єкта публічного права.

Реформування місцевого самоврядування повинно відповідати вимогам суспільства і призводити до реальних змін в процесі управління спільним майном на місцях. Це повинно відбуватися шляхом передачі усієї повноти влади щодо управління спільним майном місцевим громадам. Саме вони, після реального створення, будуть делегувати своїх представників управляти справами та майном громади, контролювати їх та проводити ротацію, щоби внаслідок отримати владу достойних (мерітократію) на місцевому рівні.

четверг, 25 февраля 2016 г.


Підготували з колегами офіційну позицію щодо ситуації з генеральним прокурором:

Позиція Мерітократичної партії України щодо призначення нового Генерального прокурора

23.02.2016
Мерітократична партія України оприлюдненням своєї позиції звертає увагу суспільства на важливий етап розвитку країни. Генеральна прокуратура та її очільник знаходяться в епіцентрі боротьби з корупцією, в наріжному камені системи влади. За оцінками експертів та громадськості, саме тут знаходиться початок та кінець головної перешкоди розвитку країни за цивілізованими правилами – без кругової поруки нечесних та користолюбних чиновників.

Саме тому, сьогодні до подій пов’язаних з призначенням Генерального прокурора прикута увага не тільки українського суспільства, але й всього демократичного світу. Можливо, саме тут знаходиться точка неповернення: або реформи відбудуться, або досвічена в підкилимній боротьбі гвардія старої системи закриє вікно можливостей. І саме зараз, в цей відповідальний момент, МПУ рішуче проголошує тезу про необхідність тотального застосування в кадровій політиці державного управління мерітократичних принципів.

Важливою є не тільки особа генпрокурора, але й процедура його підбору та призначення. Мерітократична партія наполягає, що має застосовуватися лише конкурсний підхід з залученням всіх професійних спільнот правоохоронних органів: від незалежних адвокатів до слідчих Служби безпеки України, а також експертів у сфері юриспруденції та представників громадянського суспільства.

За баченням Мерітократичної партії, потрібен прозорий розгляд кандидатур на відповідність наступним головним вимогам: необхідна компетентність, беззастережна чесність, підтверджена життєвим шляхом готовність служити народу України. Розгляд та обговорення всіх цих складових по кожному з претендентів має відбуватися публічно, скрупульозно та з застосуванням всіх можливостей як держави, так і громадянського суспільства. Тільки в такий спосіб відібрана та призначена на посаду Генерального прокурора України людина зможе забезпечити очікуваний суспільством результат, повернути довіру народу, інвесторів, союзників до державних інституцій України.

МПУ пропонує невідкладно ініціювати та підтримувати широке громадське обговорення та висвітлення всіх процесів, що пов’язані з відбором та призначенням на ключові посади в державі. Тільки активні та спільні дії громадян, професійних спільнот та справжніх політиків в питанні кадрових призначень приведуть до результативних позитивних змін в країні.

пятница, 12 февраля 2016 г.

Гідність-шляхетність-достойність нашої епохи

Остання книга, що прочитав днями, надихнула на роздуми та пошуки. Ця книга відомого російського письменника Б.Акуніна (Г.Чхартішвілі) “Арістономія”, за словами самого автора, спроба розібратися в одвічному питанні: “Як міняються людина та сусупільство з розвитком цивілізації”. Але мене самого зацікавили його пошуки у прикладній області: гідність, шляхетність, достойність. Причина на поверхні - моя особиста прихильність ідеям мерітократії (достойновладдя) та усвідомлення необхідності глибше розумітися в термінології.

Отже, з гаслом на прапорі “Владу Достойним”, ми маємо чітко розрізняти та розуміти всі нюанси визначення “достойний”-”гідний”. За трактовкою Антоненко-Давидовича Б.Д., дослідника розвитку української мови, - “..прикметники достойний і недостойний існують в українській мові паралельно з прикметниками гідний і негідний і не мають значеннєвої різниці, але між ними є певна стилістична відмінність. Прикметники достойний і недостойний, як старослов’янізми, надають реченню поважного або й урочистого характеру. Потрібно лише дослідити, які чинники надають будь-якому об'єкту ознаки цієї достойності (гідності).

Коли я звернувся до словника синонімів мовознавця Караванського С.Й. то зміг додати до базових слів такі - вартий поваги, поважний, заслужений, шановний. Після розгляду іноземних аналогів, вирішив взяти до уваги і такі прикметники: належний (як слід), благовидний, відповідний до чого-небудь, той що має позитивні якості. Таким чином, можна констатувати, що у в сучасному світі термін “достойності-гідності” має в цілому позитивне, проте достатньо широке трактування.

Втім, що запало в очі - це спосіб, у який визначається “достойність” будь-кого. Визнання цієї якості провадиться спільнотою, громадою на підставі відповідності кандидата у “достойники” ідеальним критеріям, а також наявності фактів, що підтверджують ці висновки. Тому репліки, що закидають часто-густо люди при знайомстві з мерітократією, - “а хто визначить достойність кандидатів”, - цілком природні та логічні.

Тому дослідження ускладнюється - разом з пошуком ключових рис та характеристик для достойних людей необхідно паралельно відшукати механізм визначення їх наявності/відсутності. Нажаль, історичний досвід показує: справжню велич достойної людини народ оцінює після її смерті або загибелі. Треба знайти засіб покласти цьому край. Сучасний рівень розвитку людства дозволяє пришвидшити та на порядок збільшити оббіг інформації для оцінки достойності суспільних лідерів сьогодення. Але тут існує і загроза - корисні та конкретні факти можуть випадково, а то й зловмисно бути потоплені у дев'ятому валі інформаційного океану. Саме тут стане в нагоді вірна методика, що відфільтрує та кристалізує головні данні для визнання гідності, достойності людини.

Що стосується першої частини завдання, то я хочу представити до обговорення версію Б.Акуніна, яку викладу в своєму перекладі та невеличкій редакції.

До речі “Арістономія” - термін, що винайшов автор для опису процесів вдосконалення людини та людства та Якості, що в центрі цього. Ця якість можливо близька до нашого “золотого руна”.
Як написав сам письменник: “Загалом, після довгих пошуків і роздумів мені стало ясно, що правильніше буде винайти термін самому. Для того щоб його значення хоча б приблизно було зрозуміло всякій хоч трохи освіченій людині, зручніше скористатися грецьким корінням, що використовуються в інших, широко поширених словах. Так робив багато хто і до мене, коли виникала потреба дати ім'я якомусь новому (кінематограф, телефон, психоаналіз) або старому, але нещодавно розпізнаному явищу (шизофренія, протоплазма, амнезія).

Я виділив два «несучих» елемента Якості: поліпшення, завдяки якому досягає людська душа, і внутрішній закон, якому неухильно слідує особистість, що володіє гідністю (в третьому значенні цього слова). Спогадів гімназійних уроків давньогрецького виявилося цілком достатньо, щоб виконати це нескладне завдання.

Другим компонентом, звичайно ж, повинен був стати νομοζ («закон», «принцип») в його зазвичай вживаній у нас латинізованій формі: тобто не «-номос», а «-номія».

Не виникло труднощів і з першою половиною. Для неї найпростіше скористатися поняттям άρετή, яким греки визначали все хороше, якісне, шляхетне. Одне з ранніх значень Арета - «прожити повноцінне життя», тобто саме те, що я шукав. У своєму місці я розповім про використання Арети в етичному вченні Платона і Аристотеля, але і в пізніші часи існувала ціла галузь моральної філософії, іменована аретологіей. В античній Греції Арета вважалася однією з неодмінних складових частин педіі, тобто освіти підлітків, і включала в себе крім фізичних вправ ораторське мистецтво з риторикою, навчання наукам і виховання духу за допомогою осягнення музики і чесноти.

Щоб передати ідею розвитку, тобто руху від доброго до кращого, мені здалося логічним скористатися однокорінним з άρετή словом άριστοζ, що означає «найкращий». Мене не бентежить те, що похідне від Аристос поняття аристократії, що спочатку означало «влада кращих людей», в історичному сенсі сильно скомпрометована. Незважаючи на це, поняття аристократизму для багатьох зберігає привабливість, у всякому разі, коли йдеться не про панське чванство, а про добрі манери і внутрішню шляхетність натури.

«Арістономія» - це закон всього кращого, що накопичується в душі окремої людини або в колективній свідомості суспільства внаслідок еволюції. До дворянського походження така Якість не має ніякого відношення. “

“Отже, з яких же компонентів складається Арістоном (термін виник у мене за аналогією з «астрономом», він означає «арістономічна особистість»)?

Ці характеристики діляться на дві групи: перша визначає ставлення до себе, друга - до оточуючих.

Згідно з моїм визначенням кращого, першою і при цьому фундаментальною ознакою такої людини є націленість на розвиток, на самовдосконалення, тобто усвідомлення мети свого життя, прагнення до Розквіту. Ця якість може виявлятися в служінні якоїсь місії або просто в захопленості своєю професією - за умови, що вона нею добре володіє та бажає досягти в ній вищої досконалості. Не так вже й рідко можна зустріти людей, часом дуже простих і навіть малоосвічених (столяр, швець, садівник), які тримаються з гідністю, знають собі ціну вже тому тільки, що добре володіють своїм ремеслом і постійно в ньому вдосконалюються.

По-друге, Арістоном завжди володіє розвиненою самоповагою. Це почуття сильніше тваринних інстинктів, в тому числі інстинкту самозбереження, і грунтується на визнанні того факту, що на світі є речі більш суттєві, ніж виживання. Як я вже писав, саме ця характеристика приховує в собі головну небезпеку для арістонома, який опиниться в арістофобном оточенні.

Третій елемент - почуття відповідальності за свої вчинки. Воно базується не на соромі (тобто остраху жалюгідно виглядати перед іншими), а на самоповазі (тобто остраху опинитися жалюгідним у своїх власних очах), тому дії арістонома не залежать від присутності чи відсутності свідків. Я деякий час вагався, чи слід виділяти відповідальність в окремий критерій, бо він дуже тісно пов'язаний із самоповагою, але все-таки визнав подібну сегрегацію необхідною. Трохи нижче поясню чому.

Далі слідує вміння володіти собою, здатність до самоконтролю. Аристотель вважав помірність і стриманість (тобто, власне, здатність до самоконтролю) головним елементом Арета в особистості. Насправді, неможливо уявити арістономічної людини, яка заламує руки, влаштовує істерики або труситься від жаху. Арістоном, звичайно, може відчувати страх, сильне хвилювання і т. п., але не повинен давати волю подібної слабкості навіть наодинці з собою - знову-таки, щоб не втратити самоповаги. Мені можуть заперечити, що немає-де нічого страшного, якщо хороша людина надмірно емоційна, однак занадто часто доводиться бачити, як відсутність витримки тягне за собою важкі, а часом і зовсім негідні наслідки.

П'яте: пов'язана з самовладанням, але все ж особлива і дуже важлива якість - стійкість перед лицем випробувань. Арістоном відмовляється капітулювати за обставинами або ворогами, навіть якщо ті набагато сильніше. Я б використовував термін «мужність», але в російській мові він звучить некоректно, начебто зараховуючи стійкість до характеристик, що типові для чоловічої статі. Насправді, як я можу судити з свого життєвого досвіду, жінки у випробуваннях суцільно й поруч поводяться «мужніше» так званої сильної статі, бо жіноча натура, як правило, цільніше за чоловічу та в ній сильніше розвинений альтруїзм, що обумовлено навіть і біологією.

До речі про альтруїзм. Ця якість - одно з найпривабливіших в людині, але чи є вона обов'язковою для арістонома? Словник Брокгауза і Ефрона визначає альтруїзм таким чином: «Правило моральної діяльності, що визнає обов'язком людини ставити інтереси ближнього і загальне добро вище особистих інтересів». Після деяких коливань я прийшов до висновку, що вимагати дотримання цього правила від арістонома буде занадто. Він не зобов'язаний ставити інтереси суспільства або іншої людини вище своїх - це вже атрибут святого, а святості і постійного самопожертви від арістономічного людини не потрібно. Буде цілком достатньо, якщо він домагається свого Розквіту, не завдаючи шкоди оточуючим. Егоїзм для арістонома, зрозуміло, неприпустимий, але альтруїзм в число неодмінних інгредієнтів арістономіі не входить.

Точно так само відсік я цілий ряд інших симпатичних або навіть прекрасних рис, якими може володіти людина: розвинене естетичне почуття, сильний інтелект, щедрість, відкритість, здатність до великої любові, безсрібництво, відважність. Якщо Арістоном, на додаток до обов'язкових, наділений і якимось з цих властивостей, це робить його ще привабливіше, проте в мінімальний набір (те що в армії називається НЗ) усі вони не входять. П'яти перерахованих вище елементів цілком достатньо.

.А зараз перейдемо до другої групи якостей, яка визначає ставлення арістонома до інших людей. Мабуть, ця стаття арістономічної «конституції» складається всього з двох пунктів.

Перший - повага до оточуючих. Кант чудово сформулював сенс цього принципу: не можна ставитися до оточуючих як до засобів для досягнення твоєї мети. Будь-яка людина - автономний всесвіт, вже за цим він гідний поваги та інтересу. Абсолютно нормально засуджувати погані вчинки, протистояти їм навіть похвально. Але нікого не можна принижувати і топтати. Арістоном твердо знає, що немає людей вищого та нижчого сорту; той, хто нижче за тебе в чомусь одному, цілком може виявитися вище в дещо іншому.

Але однієї нейтрально-відстороненої поваги, мабуть, недостатньо.

Арістоном не може залишатися байдужим або бездіяльним, коли поруч хтось гостро потребує допомоги. Ця здатність до активного співчуття у арістономічної людини поєднується з великодушністю по відношенню до переможеного супротивника, яким би винним та яким би бридким той не був. Арістоном не буває жорстоким чи мстивим. У сучасній психології весь цей комплекс якостей отримав назву «емпатія».

Якщо зібрати все вищевикладене докупи, формула арістономічної особистості виглядає наступним чином:

Людину можна назвати АРІСТОНОМОМ, якщо він ПРАГНЕ ДО РОЗВИТКУ, ВОЛОДІЄ САМОПОВАГОЮ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ВИТРИМКОЮ та МУЖНІСТЮ, до того ще й ставиться до інших людей З ПОВАГОЮ та ЕМПАТІЄЮ. “

понедельник, 18 января 2016 г.

Мерітократія повинна оминати пастки суб'єктивного оцінювання

Помилки суб’єктивного оцінювання особистості
Як визначати ступінь відповідності конкретної людини доволі загальним критеріям? Наскільки далеко від справжньої картини може виявитися оцінка, що виставлена групою експертів-оцінювачів? Розглянемо уважно причини типових помилок, щоби знівелювати їх у практичній діяльності.
Отже, сприйняття кожної людини в тій чи іншій мірі підвладне певним психологічним механізмам, які безсумнівно викривляють об'єктивну реальність. Найчастіше “екзаменатори” самовпевнено покладаються на свої суб'єктивні відчуття, що самі називають «професійним чуттям», «інтуїцією», «життєвим досвідом». Доволі невизначені критерії здебільшого призводять до відчутних помилок в оцінці людей, в тому числі й кандидатів на певні посади.
Розглянемо головні чинники та механізми, що призводять до спотворення реалій.
Перше, це хибна уява чи стійке упередження під впливом попередньої, неповної та випадкової інформації про людину. Наприклад, оригінальне чи невдале резюме, отримана заочно від знайомих характеристика - найчастіше зумовлюють ставлення до кандидата, яке потім важко змінюється при особистій зустрічі.
Наступна пастка - стійкість першого враження, або перебільшений вплив першого враження про людину на подальше ставлення до нього (Всім відома приказка: «Ми не маємо другої спроби для створення першого враження про себе»). Тому, як правило, це враження може змінитися суттєво лише в тому випадку, якщо не полишати цікавитися людиною і спілкуватися з нею.
Широко поширена вада оцінювання - стереотипність сприйняття. А саме - прагнення порівнювати людину зі сформованим у свідомості зразком, ідеалом. Наприклад, люди з високим чолом, лисі, в елегантному сучасному костюмі здаються розумнішими за людей з низьким чолом, неголених або одягнутих у джинси .
Не можна оминути й таку помилку як “проекція” або приписування іншим людям власних якостей, думок, почуттів, цілей і цінностей («кожний вимірює за своїм аршином»). До речі, вона ще й має позитивний наслідок як додатковий засіб для вивчення людини: якщо уважно прислухатися, що говорить вона про інших, багато чого можна дізнатися про нею саму.
Іноді на заваді стає шкільний підхід оцінювання чи прагнення порівнювати людей і виставляти їм оцінки: розумний чи дурний, позитивний чи негативний, приємний або неприємний, енергійний або вайлуватий тощо.
Заважає об’єктивності також вузький спектр оцінювання - прагнення не помічати різноманіття індивідуальних особливостей та відмінностей, характеризувати людей середнім балом: «простий», «нічого особливого», «сіра миша», «дурень» тощо.
Не варто забувати про психологічний “ефект порядку” - при надходженні суперечливої ​​інформації, перевірити яку важко, людина, як правило, схильна вірити тій, що надійшла першою.
Досить сильним фактором під час співбесід є “контрастність сприйняття”. Цей вплив проявлений в тому, що наступна людина мимоволі порівнюється з попередньою: і після слабкого кандидата на посаду наступний буде здаватися краще, а після сильного - навпаки, гірше, ніж є насправді.
Суттєві викривлення вносить “негативний настрій” сприйняття. Якщо “екзаменатор(и)” - за різних обставин прагнуть акцентувати увагу на помилках та недоліках людини, то повз їх увагу проходять її найкращі риси, чесноти та переваги. При цьому увага мимоволі чіпляється за все, що «не так» і «погано», і не помічає те, що дійсно добре і оригінально. Недаремно фахівці в галузі психології творчості та інновацій стверджують, що критичність - головний ворог творчості та відкриттів.
Наостанок, згадаємо про “ефект ореолу”. Зазвичай, людей, що здобули великих успіхів в певній галузі, вважають видатними і в інших сферах діяльності, а тих, кого спіткала невдача хоча б в одній справі - вважають неспроможними і в інших починаннях.
(З особистої практики та матеріалами підручників з Human resource management)

понедельник, 14 октября 2013 г.

ЗАЯВА  громадян України

Ми, громадяни України
усвідомлюючи свою особисту відповідальність за майбутнє України,
спираючись на багатовікову історію українського державотворення і враховуючи результати процесу творіння держави, за часів її незалежності, здійсненого представниками громадян у законодавчому органі влади та державними службовцями найвищих рангів,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись власним розумінням і баченням держави Україна,

започатковуємо і проголошуємо СТРАТЕГІЧНУ ДЕРЖАВОТВОРЧУ ІНІЦІАТИВУ «ГРОМАДЯНСЬКА СИСТЕМА».

Ми визначаємо Місію цієї Ініціативи, як організаційне забезпечення та підтримка на постійній основі процесів державотворення, формування та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування за безпосередньої участі та в інтересах більшості громадян України.

Ми з усім натхненням та рішучістю розпочинаємо процес єднання і об’єднання сміливих, активних і відповідальних громадян України для вирішення першочергових та невідкладних завдань ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ. Такими завданнями за нашими переконаннями є:

динамічна реалізація схвалених громадянами-учасниками Ініціативи, програм трансформації (суспільних відносин, політичної системи суспільства, системи місцевого самоврядування, системи правосуддя), програми розвитку економіки України та програми реформування органів державної влади;

прийняття конституційних та інших законодавчих засад державотворення за безпосередньої участі громадян України, сформованих ними громадянських спільнот (територіальних громад) та їх прискорене впровадження;

обрання до складу представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування учасників/представників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ та формування, у складі цих органів, відповідних фракцій, груп;

обрання на посаду Президента України уповноваженого представника ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ для підтримки і забезпечення ним виконання програм і завдань СДІ в інтересах більшості громадян;

обрання/призначення/звільнення суддів за безпосередньої участі громадян України;

забезпечення відповідальності представників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ за представлення інтересів більшості громадян України в законодавчих, виконавчих гілках влади та органах місцевого самоврядування.

м.Київ 14 жовтня 2013 року
Впевнені у власній правоті та неосудності наших прагнень та намірів, громадяни України:
Підписи:  (Прізвище, Ім’я, по Батькові) (підпис)

воскресенье, 8 сентября 2013 г.

Стратегічна державотворча ініціатива (СДІ) «ГРОМАДЯНСЬКА СИСТЕМА»
(узгодження позицій Ініціаторів)

Мета-завдання (СДІ): Формування політичної організації громадян, як рушійної сили цивілізаційного розвитку держави Україна.

Місія: Ініціювання, розгортання та організаційне забезпечення (підтримка) на постійній основі процесів державотворення, формування та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування за безпосередньої участі та в інтересах більшості громадян України.

Започаткування СДІ здійснюється (Ініціатива проголошується) громадянами України, учасниками ініціативних зборів 08.09.2013 року та підписантами Заяви громадян України від 14.10.2013 року, які визнаються Ініціаторами СДІ.

Першочерговими завданнями СДІ вважаються:

динамічна реалізація, схвалених громадянами-учасниками СДІ, програм трансформації (суспільних відносин, політичної системи суспільства, системи місцевого самоврядування), програми розвитку економіки України та програми реформування органів державної влади;

прийняття конституційних та інших законодавчих засад державотворення, за безпосередньої участі громадян України, сформованих ними громадянських спільнот, та їх прискорене впровадження;

обрання до складу представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування учасників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ та формування, у складі цих органів, відповідних фракцій, груп;

обрання на посаду Президента України представника ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ для підтримки ним і забезпечення виконання програм і завдань СДІ;

забезпечення належного рівня відповідальності представників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ за представлення інтересів більшості громадян України в законодавчих, виконавчих та судових гілках влади.

Назва «ГРОМАДЯНСЬКА СИСТЕМА», за змістом СДІ, визначається як система забезпечення безпосередньої участі громадян України у процесах державотворення, формування та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.

Учасниками ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ визнаються громадяни України, які зробили свій власний, громадянський вибір (щодо їх безпосередньої участі у зазначених процесах) і підтвердили своє волевиявлення підписами Заяви від 14.10.2013 року та/чи стали учасниками організаційних зборів Громадян на етапі розгортання СДІ, членами сформованих системних громадських формувань СДІ.

Початковий (стартовий) етап розгортання СДІ (проведення ініціативних зборів Громадян) завершується 1-го грудня 2013 року, за підсумками якого формуються організаційні комітети СДІ. Оргкомітети забезпечують необхідну підтримку активним громадянам для проведення організаційних зборів Громадян та формування ними представницьких та виконавчих органів СДІ.

Подальший організаційний формат СДІ визначається шляхом підтримки та схвалення учасниками організаційних зборів Громадян пропонованих Ініціаторами СДІ програмних та організаційних засад ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ.

Учасники Зборів 08.09.2013 року: Виграненко Володимир Васильович, Лабунський Віктор Іванович, Мацепура Олександр Леонідович, Худолій Сергій Миколайович.

воскресенье, 4 августа 2013 г.

Президиум политсовета - заседание от 2.8.13

После небольшого летнего перерыва вновь собрались в узком кругу президиума политсовета. Основной вопрос о съезде - решили провести 28 сентября. Второй - о выборах в Киеве. Решили сделать заявление с позицией МПУ по этому вопросу. Текст будет содержать требование немедленного их проведения и решимость меритократов брать участие в них.

вторник, 2 июля 2013 г.

Президиум политсовета МПУ от 13.06.13

Принимал участие в заседании президиума политсовета. Есть взаимодействие с людьми, решающими самые актуальные партийные задания.

"13 червня 2013 року за головування заступника Голови партії Сергія Коннова відбулося чергове засідання Президії Політичної ради МПУ. В роботі керівного органу брали участь заступники Голови МПУ Сергій Коннов, керівник центрального Секретаріату Галина Стрижко та член Президії Політичної Ради МПУ Сергій Худолій.
В ході засідання була розглянута інформація щодо стану виконання календарного плану діяльності партії на 2013 рік, підведені підсумки другого кварталу. Головна увага була прикута до процесу відпрацювання всіх необхідних документів для легітимізації рішень партійних організацій всіх рівней. Відповідний звіт про стан справ з цього питання був наданий керівником Секретаріату Г.Стрижко. Члени Президії відзначили відставання від графіку підготовки необхідних документів робочою групою та внесли корективи щодо складу виконавців, пріоритетів та термінів.
Окремим питанням було розглянута доповідь Сергія Худолія про спільні заходи МПУ проведені разом з громадськими активістами та молоддю. Президія підтвердила необхідність та користь розвитку цього напрямку діяльності МПУ та взяла до уваги пропозиції та запропоновані на них ідеї. За ініціативу та проведену роботу Президія Політради оголосила подяку Юрію Козарізу та Ігорю Дунаєву.

Членами Президії були також запропоновані приблизні дати проведення засідання Політичної Ради МПУ та партійного зїзду, які будуть запропоновані для розгляду керівникам регіональних організацій. Крім цього, були визначені заходи щодо створення регіональних ГО "Мерітократична Україна".
На завершення засідання заступник голови партії Сергій Коннов звітував про рух фінансів партії  у 2-му кварталі. За результатами звіту Президія доручила керівнику Секретаріату Галині Стрижко підготувати публікацію та оприлюднити фінансовий звіт надходжень та витрат МПУ."

воскресенье, 9 июня 2013 г.

31 травня - 3 червня в передгір'ях Карпат біля містечка Ворохта відбувся “Форум громадського активу”. Захід відбувся за пропозицією представників декількох громадських організацій та ініціативних громадян, що невтомно шукають формат об`єднання зусиль. За мету такого нестандартного “круглого столу” громадських активістів було обрано визначення викликів для розвитку України як держави та головних цілей для неї, які здатні здолати ці небезпечні процеси та тенденції, а також обговорення можливих шляхів задля досягнення визначених цілей.

В роботі форуму прийняли участь представники щонайменше десяти громадських організацій з різними векторами спрямування діяльності: від здорового довголіття до мерітократії, від місцевого самоврядування до розвитку ОСББ, від політичної саморганізації до громадського контролю регуляторної політики. Різноплановість діяльності учасників, інтенсивна робота в різних форматах та значна тривалість спілкування забезпечили обгрунтовані висновки та конкретні пропозиції.


Шлях до визначення викликів для України був подоланий за два кроки: спочатку відбулося визначення індивідуальних та суспільних цінностей українців, а потім ідентифікація замовників та виконавців їх втілення. Були погоджені тези, щодо найголовніших цінностей - достойне життя (добробут, здоров`я, сім`я), свобода (и), можливість самореалізації, справедливість, солідарність, екологічна гармонія, загальнонаціональна єдність. Учасники зійшлися на думці, що активними замовниками втілення цінностей є громадяни країни, їх об'єднання та суспільство в цілому. Що стосується виконавців - майже одностайно, разом з державними органами влади, були визначені і самі громадяни. Без активних дій людей, їхнього впливу на своє оточення, на державні інституції, на самих себе - досягнути панування бажаних цінностей неможливо.
Самі виклики або небезпеки для України визначалися відповідно до загроз цінностям. Цікаво, що один з висновків форуму стосовно узагальненого, того що лежить у підвалинах всіх інших викликів, має опосередковане відношення до мерітократичних тез. А саме, відсутність ефективного державного управління (яке безперечно визначається якістю людей у владі) породжує всі інші. Серед них - неефективна неконкурентноздатна економіка, низький рівень життя та демографічна ситуація, геополітична деградація та залежність, втрата науки та відсутність доступу до якісної освіти, екологічні небезпеки, корупція та монополізація у всіх сферах життя, роз'єднаність громадських активістів та суспільства.
Згідно цих висновків учасники сформулювали цілі, які є антитезами викликам та в цілому виглядають наступним чином:

-ефективне державне управління

-конкурентноздатна економіка з антимонопольним механізмом

-об'єднане спільними цінностями громадянське суспільство

-міжнародний авторитет, зовнішньополітична незалежність

-інтегрована у світові інституції наука, як джерело інноваційної економіки країни

-вільний доступ до якісної освіти

-Україна - екологічний взірець для світу

-справедливе правосуддя, захищена гідність громадян

-подолання зубожіння, входження у світову десятку за темпом росту доходів громадян.
За такими масштабними цілями мають бути визначені конкретні шляхи досягнення. Громадський актив у своїх дискусіях дійшов висновку - їх потрібно продукувати, дискутувати та узгоджувати, проте ніщо не заважає вже діяти у визначених напрямках. Так учасниками форуму вже були заплановані конкретні заходи щодо підвищення правової обізнаності молоді, методологічні заняття щодо спільної власності, проведення агітаційних заходів за здоровий спосіб життя, організаційні заходи по демократичному створенню об'єднання громадян, екологічні “десанти” та контрольні огляди невпорядкованих теріторій.
Досвід форуму допоміг учасникам форуму згенерувати цілком логічну ідею, яка була виголошена на найвищій точці України - Говерлі. Активні небайдужі українці мають об'єднатися в мережу справ, які вони вже роблять та будуть робити за своїми переконаннями. Запропоноване форумчанами створення загального майданчику “Люди та справи”, без організаційно ієрархії, керівників та формалізації - дозволить відчути силу Громадського Активу України. Активу справжнього, не політтехнологічного чи замовного, не підконтрольного, не формального. З лідерами справ, а не слів. З людьми, що відчують свою силу у єдності дій заради визначених цінностей, загальних цілей у подоланні загрозливих викликів.Символічно, що після промови масштабної ініціативи, учасники запропонували конкретну справу без зволікань: “Очистимо Говерлу від сміття - очистимо засмічену Україну”. На маршруті спуску учасниками форуму були зібрані пляшки, поліетиленові пакети та інше сміття. Після завершення спільної роботи декілька десятків кілограмів непотребу були завантажені у відповідні контейнери в адмінзоні лісництва. Звичайний приклад відмінностей конкретних справ від гасел програм безліч формальних організацій.


Звичайно, що ініціатива лише іскорка громадської свідомості, яка потребує плекання та підживлення. Безперечно, що її доля поки що в руках її творців. Проте, можливо, саме такий формат мережевого обєднання без керівного ядра, неформальної єдності людей справи, що вболівають за свою долю, майбутнє своїх дітей та країни, які прагнуть змінити загрозливий маршрут України - може стати зародком потужного широкого громадського руху, який врятує нашу Батьківщину.

Хоча мерітократи доклали певних зусиль до організації цього непересічного заходу (велика подяка та щира повага Аллі Онупрієнко, Юрію Козарізу та Ігорю Дунаєву), цей форум не був по суті, і не буде в майбутньому будь-яким партійним піаром. Таке рішення було прийнято зазделегідь свідомо, а самі дії були відповідно до партійного тактичного плану на 2013 рік (п.5 - “…..Приймати участь у засіданнях, круглих столах, конференціях, консиліумах тощо за тематикою, що перетинається з ключовими ідеологемами мерітократії.”). Прихильники мерітократії розуміють, що відповідь на питання “А хто достойні” знаходиться в площині діяльності подібної ініціативи “Люди та справи” та мають визначати таких за справами, а не за намірами та словами. “По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?” Евангелие по Матфею, 7:16

Зв'язок з ініціаторами Громадського Активу поки що лише через мережу Фейсбук: контакти окремих осіб, сторінки та групи в кінці публікації. Всі зацікавлені у розвитку громадської ініціативи можуть це зробити без будь-яких перешкод, якщо тільки є бажання долучити свої справи до “Людей та справ” та отримати солідарну підтримку від однодумців - активних громадян.


*

Юрий Козариз


Alla Alla Onuprienko

*

Igor Dunayev

*

Сергей Бобелюк

*

Nataliya Voytovych

*

Pavlo Mikhailidi

*

Sergey Khudoliy

*

Vagif Mallayev

*

Valenty Ul

*

Aleksey Goncharuk

*

Алена Черная

*

Анастасия Баклан

*

Виталий Комов

*

Влад Лозовой

*

Михайло Страшок

*

Светлана Гвозденко

*

Gennadiy Druzenko

*

Юрий Звелиндовский
Ініціативна група "Громадського активу України"

воскресенье, 26 мая 2013 г.

Участвовал в Пробеге под каштанами с меритократом Евгением Соловьевым. Меритократическое время на дистанции 5 км -23 мин. 40 мин. ) Личный рекорд пробегов.

четверг, 2 мая 2013 г.

Насыщенные дни

Очень много контактов по нескольким направлениям развития партии.
Одно из них - широкое общественное движение - Гражданская система - с равноправным участием многих разноплановых общественных организаций.
Прорабатывается и формат мероприятий на 1-2 июня. Предварительно решили отказаться от чисто партийного патронажа и сделать его под игидой общественных организаций. Тематика - конкурс идей под условным названием "Спасти Украину".
Подготовили и выпустили 2-3 номер газеты "Меритократия", посвященный юбилею партии.
Провели небольшие акции в Киеве и Черновцах приуроченные годовщине регистрации партии.