воскресенье, 8 сентября 2013 г.

Стратегічна державотворча ініціатива (СДІ) «ГРОМАДЯНСЬКА СИСТЕМА»
(узгодження позицій Ініціаторів)

Мета-завдання (СДІ): Формування політичної організації громадян, як рушійної сили цивілізаційного розвитку держави Україна.

Місія: Ініціювання, розгортання та організаційне забезпечення (підтримка) на постійній основі процесів державотворення, формування та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування за безпосередньої участі та в інтересах більшості громадян України.

Започаткування СДІ здійснюється (Ініціатива проголошується) громадянами України, учасниками ініціативних зборів 08.09.2013 року та підписантами Заяви громадян України від 14.10.2013 року, які визнаються Ініціаторами СДІ.

Першочерговими завданнями СДІ вважаються:

динамічна реалізація, схвалених громадянами-учасниками СДІ, програм трансформації (суспільних відносин, політичної системи суспільства, системи місцевого самоврядування), програми розвитку економіки України та програми реформування органів державної влади;

прийняття конституційних та інших законодавчих засад державотворення, за безпосередньої участі громадян України, сформованих ними громадянських спільнот, та їх прискорене впровадження;

обрання до складу представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування учасників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ та формування, у складі цих органів, відповідних фракцій, груп;

обрання на посаду Президента України представника ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ для підтримки ним і забезпечення виконання програм і завдань СДІ;

забезпечення належного рівня відповідальності представників ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ за представлення інтересів більшості громадян України в законодавчих, виконавчих та судових гілках влади.

Назва «ГРОМАДЯНСЬКА СИСТЕМА», за змістом СДІ, визначається як система забезпечення безпосередньої участі громадян України у процесах державотворення, формування та функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування.

Учасниками ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ визнаються громадяни України, які зробили свій власний, громадянський вибір (щодо їх безпосередньої участі у зазначених процесах) і підтвердили своє волевиявлення підписами Заяви від 14.10.2013 року та/чи стали учасниками організаційних зборів Громадян на етапі розгортання СДІ, членами сформованих системних громадських формувань СДІ.

Початковий (стартовий) етап розгортання СДІ (проведення ініціативних зборів Громадян) завершується 1-го грудня 2013 року, за підсумками якого формуються організаційні комітети СДІ. Оргкомітети забезпечують необхідну підтримку активним громадянам для проведення організаційних зборів Громадян та формування ними представницьких та виконавчих органів СДІ.

Подальший організаційний формат СДІ визначається шляхом підтримки та схвалення учасниками організаційних зборів Громадян пропонованих Ініціаторами СДІ програмних та організаційних засад ГРОМАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ.

Учасники Зборів 08.09.2013 року: Виграненко Володимир Васильович, Лабунський Віктор Іванович, Мацепура Олександр Леонідович, Худолій Сергій Миколайович.